Gedenktag am 21.07.2011 in BielefeldSAM_0206
 
SAM_0211
 
SAM_0214
 
SAM_0217
 
SAM_0219
 
SAM_0220
 
SAM_0223
 
SAM_0225
 
SAM_0230
 
SAM_0233
 
SAM_0234
 
SAM_0236